Өрхийн зээл

50 сая хүртэл төгрөг

Өрхийн хэрэглээ болон, эмчилгээ, үйлчилгээ, засварын зардалтай холбоотой үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулж олгож байна.

Хүү

2.8-3.8%

Зээлийн хугацаа

12 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

3-4 цаг

Орлого тодорхойлох бичиг баримтууд (дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр).

Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ

Хэрэв хуулийн этгээд бол нэмж гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.

Орон сууц, оффисын барилга

Хашаа байшин, өмчилсөн газар

Автомашин, авто зогсоол

Улаанбаатар хотын харъяат байх

Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил, бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.8%

Хүсэлт илгээх
Цалингийн зээл

8 сая хүртэл төгрөг

Цалингийн зээл олгож байна.

Хүү

2.5 - 3.5%

Зээлийн хугацаа

18 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

1-2 цаг

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн талаарх тодорхойлолт

Гэрлэлтийн лавлагаа

Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа

Дансны хуулга /сүүлийн 6 сар/

Улаанбаатар хотын харъяат байх

Тухайн байгууллагадаа 6 сар ажилласан байх

Цалингийн орлого банкны дансаар баталгаажсан байх

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.5%

Хүсэлт илгээх
Лизингийн зээл

100 сая хүртэл төгрөг

Автомашин, мотоцикл, гар утас, цахилгаан бараа худалдан авахад зориулж олгож байна. /Автомашин хугацаа уян хатан, урьдчилгаа бага, шимтгэлгүй/

Хүү

2.8-3.4%

Зээлийн хугацаа

36 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

3-4 цаг

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн талаарх тодорхойлолт

Гэрлэлтийн лавлагаа

Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа

Дансны хуулга /сүүлийн 6 сар/

Лизингээр авсан бараа бүтээгдэхүүн

Автомашин мотоцикл урьдчилгаа 20-30% хүртэлх

Шинэ автомашин 50 сая хүртэлх 36 сар

Хуучин автомашин 25 сая хүртэлх 24 сар

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.8%

Хүсэлт илгээх
Оюуныг дэмжих зээл

5 сая хүртэл төгрөг

Бакалаврын болон МСҮТ-ийн оюутны сургалтын төлбөрт зориулж олгож байна.

Хүү

0- 3.5%

Зээлийн хугацаа

12 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

3-4 цаг

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн талаарх тодорхойлолт

Гэрлэлтийн лавлагаа

Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа

Дансны хуулга /сүүлийн 6 сар/

Орон сууц, оффисын барилга

Өмчилсөн газар, хашаа байшин

Автомашин, авто зогсоол

Улаанбаатар хотын харъяат байх

Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил, бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх.

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.1%

Хүсэлт илгээх
Амар зээл

Барьцаа хөрөнгийн 50 хувь хүртэл

Автомашин барьцаалсан зээл олгож байна. /Орлого нотлохгүй/

Хүү

2.8-4.0%

Зээлийн хугацаа

24 сар

Шийдвэрлэх хугацаа

3-4 цаг

Иргэний үнэмлэх

Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт

Автомашины гэрчилгээ

Худалдах худалдан авах гэрээ

10 жил хүртэлх насжилттай автомашин

Улаанбаатар хотын харъяат байх

Зээлдэгчийн өмчлөлийн автомашин байх

Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.8%

Хүсэлт илгээх