Хүүхдийн хуримтлал

Хүүхэд бол ирээдүй. Хүүхэддээ зориулсан хуримтлалыг үүсгэснээр хүүхдийн СӨБ, ЕБС, Их дээд сургуулийн сургалтын төлбөр, бусад сургалт дамжааны төлбөрийг төлөх хөнгөлөлттэй нөхцөл, боломжоор хангагдах боломжтой болно.

Итгэлцлийн өгөөж

16.8%-19.2%

Итгэлцлийн хугацаа

12 - 36 сар

Иргэний үнэмлэх

Итгэлцлийн данс нээх доод дүн 10,000 төгрөг

Хүссэн үедээ орлого нэмэх боломжтой

Итгэлцлийн дансаа барьцаалсан зээл авах боломжтой

Хүүхдийн сургалтын төлбөрийн зээлийг тусгай нөхцлөөр авах боломжтой

Анхны хадгалах дүн
Сар бүр хийх дүн
Сар

Харилцагчийн байршуулсан мөнгөн дүн

0

Итгэлцлийн өгөөжийн дүн

0

Хүү /Жил/

13.2%

Итгэлцлийн үйлчилгээний хугацаа дуусахад авах мөнгөн дүн

0

Хүсэлт илгээх

Хөрөнгө оруулалтын хуримтлал

Төлөвлөж буй бизнестээ зориулж хадгаламж үүсгээрэй. Хүссэн бизнэсээ эхлэх үед нэмэлт санхүүжилтийг манай байгууллагаас авах боломжтой.

Итгэлцлийн өгөөж

13.2%-18.6%

Итгэлцлийн хугацаа

1-24 сар

Иргэний үнэмлэх

Итгэлцлийн данс нээх доод дүн 100 000 төгрөг

Хүссэн үедээ орлого нэмэх боломжтой

Жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Анхны хадгалах дүн
Сар бүр хийх дүн
Сар

Харилцагчийн байршуулсан мөнгөн дүн

0

Итгэлцлийн өгөөжийн дүн

0

Хүү /Жил/

13.2%

Итгэлцлийн үйлчилгээний хугацаа дуусахад авах мөнгөн дүн

0

Хүсэлт илгээх

Боловсролын хуримтлал

Боловсрол бол боломж. Боломжоо нээ.

Итгэлцлийн өгөөж

16.8%-19.2%

Итгэлцлийн хугацаа

12-36 сар

Иргэний үнэмлэх

Итгэлцлийн данс нээх доод дүн 50,000 төгрөг

Хүссэн үедээ орлого нэмэх боломжтой

ББСБ-ын боловсролыг дэмжих төслийн хүрээнд зарлагддаг төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Анхны хадгалах дүн
Сар бүр хийх дүн
Сар

Харилцагчийн байршуулсан мөнгөн дүн

0

Итгэлцлийн өгөөжийн дүн

0

Хүү /Жил/

13.2%

Итгэлцлийн үйлчилгээний хугацаа дуусахад авах мөнгөн дүн

0

Хүсэлт илгээх

Аялалын хуримтлал

Итгэлцлийн өгөөж

13.2%-18.6%

Итгэлцлийн хугацаа

1 - 24 сар

Иргэний үнэмлэх

Итгэлцлийн данс нээх доод дүн 20,000 төгрөг

Хүссэн үедээ орлого нэмэх боломжтой

Таны хуримтлуулсан мөнгө аяллын тань зардлыг бүрэн нөхөж хүрэхгүй бол бидэнд хандаарай.

Анхны хадгалах дүн
Сар бүр хийх дүн
Сар

Харилцагчийн байршуулсан мөнгөн дүн

0

Итгэлцлийн өгөөжийн дүн

0

Хүү /Жил/

13.2%

Итгэлцлийн үйлчилгээний хугацаа дуусахад авах мөнгөн дүн

0

Хүсэлт илгээх