Их дээд сургуулийн оюутнуудын онолын мэдлэгийг баталгаажуулах, практик мэдлэгийг өргөжүүлэх, банк санхүүгийн бүх төрлийн үйл ажиллагаатай танилцах, өөрийн биеэр оролцон, ирээдүйн чадварлаг банк санхүүгийн мэргэжилтэн болох хүсэл эрмэлзэлд нь туслах зорилгоор оюутан залууст дадлага хийх боломжийг олгож байна.

TАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  • Сурч хөгжих хүсэл эрмэлзлэлтэй
  • Ёс зүйн болон зан харьцааны доголдолгүй
  • Эерэг хандлагатай
  • Биеэ зөв, боловсон авч явдаг

Голч дүн: 3.0 голчоос дээш байх (Голч дүн өндөр байх нь дадлага хийх боломжийг нэмэгдүүлнэ)

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • ИДС-ийн сурлагын дүнгийн жагсаалт
  • Сургуулиас дадлага хийлгэх тухай албан хүсэлт
  • Сургуулиас олгосон дадлага хийх удирдамж
  • 1% цээж зураг