Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд
Эхлэл
/
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд
Ердийн гишүүн

Ч. Дэчин-Отгон

Үйзэн Ивээлт ББСБ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн

С. Заяа

Үйзэн Ивээлт ББСБ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн

Хараат бус гишүүн

А. Зоригоо

ТУЗ-ийн дарга

Б. Мөнхзаяа

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

О.ЯНЖИНЛХАМ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

М.Цэрэнтунгалаг

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга