Түгээмэл асуулт хариулт

  Зээл

 • Ерөнхий тавигдах шаардлага юу вэ ?

  • УБ хотын харъяалалтай, оршин суугаа хаягийн лавлагаагаар баталгаажсан байх.

 • Зээлийн хэмжээгээ хэрхэн мэдэх вэ ?

  • Зээлийн хэмжээг тогтоохдоо таны зээл эргэн төлөх чадвар дээр үндэслэдэг.

 • Давхар зээлтэй бол зээл гарах боломжтой юу ?

  • Боломжтой. Таны Өр-Орлогын харьцаа шаардлага хангаж буй тохиолдолд зээд олгогдоно.

 • Нэг зээлээ хаагаагүй байхад дахин зээл авж болох уу?

  • Болно. Гэхдээ таны орлого нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэхүйц байх шаардлагатай тул та өөрт ойр байрлах салбар, тооцооны төвд хандан зээлийн хүсэлтээ судлуулаарай.

 • Зээлийн хүсэлтийг үнэлэх гол шалгуур юу вэ?

  • Зээлийн хүсэлтийг үнэлэхдээ орлого, ажлын туршлага, одоогийн идэвхтэй байгаа зээлийн ангилал, зээлийн түүх зэргээс бүрдэнэ.

 • Монгол банкны мэдээллийн санд бүртгэгдэх үү

  • Тийм.

 • Орлого нотлохгүйгээр зээл авах боломжтой юу?

  • Өөрийн өмчлөлийн машинаа барьцаалан орлого нотлохгүйгээр зээл авах боломжтой.

 • Сургалтын зээл авахад барьцаа хөрөнгө шаардлагатай юу ?

  • Та цалингийн орлоготой бол барьцаа хөрөнгө шаардлахгүйгээр зээл авах боломжтой.

 • Хэр хугацаанд шийдвэрлэгдэх вэ ?

  • Таны зээл 3 цагаас 2 хоногийн хугацаанд шийдвэрлэгдэнэ.

  Хадгаламж

 • Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж юу вэ

  • Иргэд, байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалж тодорхой хугацаатайгаар гэрээний үндсэн дээр ашиг олж өгөх үйл ажиллагаа юм.

 • Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлаж болохуу ?

  • Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлаж болно. Хугацаанаас өмнө цуцалснаар сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бодогдох өгөөжийн дүн буурна. Өмнөх жилүүдийн өгөөжийн дүн буурахгүй.

 • Сар бүр орлого нэмснээр өгөөжийн хэмжээ нэмэгдэхүү?

  • Орлого нэмэгдсэн өдрөөс нэмэгдсэн дүнгээс өгөөжийн хувь бодогдоно.

 • Хадгаламж барьцаалсан зээлийн хэмжээ ямар байх вэ ?

  • Нийт хадгаламжийн дүнгийн 90 хувьтай тэнцэх хэмжээний зээлийг авах боломжтой.

 • Хадгаламжийг хэрхэн нээлгэх вэ?

  • Хадлагамж нээлгэх хүсэлтийг илгээснээр манай ажилтан таньтай холбогдох болно.