Монгол банкны валютын ханш
2023/02/07
"Үйзэн Ивээлт ББСБ ХХК"-ын валютын ханш
2023/02/07
Валют Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD
3384.06 3384.06 3384.06 3384.06
EUR
3408.89 3408.89 3408.89 3408.89
JPY
23.24 23.24 23.24 23.24
GBP
3925.62 3925.62 3925.62 3925.62
RUB
55.04 55.04 55.04 55.04
CNY
468.47 468.47 468.47 468.47
KRW
2.39 2.39 2.39 2.39
Эх сурвалж :
"Үйзэн Ивээлт ББСБ" ХХК