Давуу тал

 • Тогтвортой өсөлт

  • Үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 12 жилийн хугацаанд бичил санхүүгийн үйлчилгээг иргэд, аж ахйн нэгж байгууллагад хүргэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.

 • Ашигт ажиллагаа

  • Жил бүрийн хуримтлагдсан ашгийн өсөлтөөр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж санхүүгийн чадавхиа нэмэгдүүлсээр ирсэн.

 • Сайн засаглал

  • Компанийн сайн засаглал, тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор Хараат бус мэргэжлийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна.

 • Технологийн дэвшил

  • Уламжлалт болон финтек хосолсон зээл, санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

 • Үйлчилгээний хүртээмж

  • 21 аймагт төлөөлөгчийн газраар дамжуулан зээл болон бусад санхүүгийн үйлчилгээгээ хүртээмжтэй хүргэдэг.

 • Санхүүгийн цогц үйлчилгээ

  • Зээл, итгэлцэл, бонд, мөнгөн гуйвуулга, гадаад валют арилжааны үйлчилгээгээр иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад чирэгдэл багатай, шуурхай үйлчилэхийг зорин ажиллаж байна.

 • Эрсдлийн удирдлага

  • Эрсдэлийн удирдлагын соёл, санй засаглалыг бий болгохыг зорин ажилладаг бөгөөд эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, санхүүгийн болон санхүүгийн бус эрсдлийг зохистой түвшинд удирдах зорилгоор эрсдлийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлдэг.

 • Санхүүгийн сургагч байгууллага

  • Үйзэн Ивээлт ББСБ нь санхүүгийн үйлчилгээг хүргэхээс гадна иргэдийнхээ санхүүгийн боловсролд мэдлэг олгодог хамт олон байхыг зорьдог.

 • Мэргэшсэн чадварлаг хамт олон

  • Байгууллага, хамт олноо мэргэшүүлэн чадавхижуулах, хөгжих, боловсрох, урам зориг авах нөхцөл боломжоор хангахыг хичээн ажилладаг.

Мэдээ мэдээлэл

ХААЛТТАЙ ӨРИЙН БИЧГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА

“Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, түүнд хяналт тавих журам”-

2021-05-21

ДЭЛХИЙН ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН ДҮР ТӨРХ

Олон улсын хадгаламж, зээлийн хоршоодын зөвлөл /ICURN/-өөс гишүүн байгууллагуудынхаа дунд цар тахлын

2021-05-06

ИРГЭД, ОЛОН НИЙТИЙН АНХААРАЛД

Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг /АНДМУТБ/ нь ФАТФ-ын бүс нутгийн байгууллага бөгөөд м

2021-05-06

САНХҮҮГИЙН ЗОРИЛТОТ ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ гэж юу вэ? Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ нь үй олно

2021-05-06

Хамтрагч байгууллагууд