Хүүхдийн хуримтлал

Хүүхэд бол ирээдүй. Хүүхэддээ зориулсан хуримтлалыг үүсгэснээр хүүхдийн СӨБ, ЕБС, Их дээд сургуулийн сургалтын төлбөр, бусад сургалт дамжааны төлбөрийг төлөх хөнгөлөлттэй нөхцөл, боломжоор хангагдах боломжтой болно.

Хадгаламжийн хүү

16.8%-19.2%

Хадгаламжийн хугацаа

12 - 36 сар

Иргэний үнэмлэх

Итгэлцлийн данс нээх доод дүн 10,000 төгрөг

Хүссэн үедээ орлого нэмэх боломжтой

Итгэлцлийн дансаа барьцаалсан зээл авах боломжтой

Хүүхдийн сургалтын төлбөрийн зээлийг тусгай нөхцлөөр авах боломжтой

Хадгаламжийн хэмжээ
Хадгаламжийн хугацаа

Сарын төлөлт

0

Сарын хүү

2.1%

Хүсэлт илгээх